رول

رول

نمایش 1–40 از 126 نتیجه

Showing 1 - 40 out of 40

Page 1 out of 1

نام محصول قیمت کد محصول Quantity
قیمت و 1.5 رول 1250 - ورق گالوانیزهرق های پوشش دار تاراز چهارمحال
ریال۴۰۰,۰۰۰
1102030033
قیمت ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 - صنایع هفت الماس
ریال۵۱۰,۰۰۰
1102020001
قیمت ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 - فولاد مبارکه اصفهان
ریال۵۴۰,۰۰۰
1102020002
قیمت ورق رنگی آبی نیسانی 0.7 رول 1250 - فولاد بهمن
تماس بگیرید
1102020003
قیمت ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 - صنایع هفت الماس
تماس بگیرید
1102020004
قیمت ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 - فولاد مبارکه اصفهان
ریال۵۴۵,۰۰۰
1102020005
قیمت ورق رنگی سبز 0.5 رول 1250 - صنایع هفت الماس
تماس بگیرید
1102020006
قیمت ورق رنگی سبز 0.5 رول 1250 - فولاد بهمن
تماس بگیرید
1102020007
قیمت ورق رنگی سبز روشن 0.5 رول 1250 - فولاد بهمن
تماس بگیرید
1102020008
قیمت ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 - صنایع هفت الماس
ریال۵۱۰,۰۰۰
1102020009
قیمت ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 - فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
1102020010
قیمت ورق رنگی سفید یخچالی 0.6 رول 1250 - فولاد بهمن
تماس بگیرید
1102020011
قیمت ورق رنگی سفید یخچالی 0.7 رول 1250 - فولاد بهمن
تماس بگیرید
1102020012
قیمت ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 - صنایع هفت الماس
تماس بگیرید
1102020013
قیمت ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 - فولاد مبارکه اصفهان
ریال۵۴۰,۰۰۰
1102020014
قیمت ورق رنگی قهوه ای 0.5 رول 1250 - فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
1102020015
قیمت ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 - صنایع هفت الماس
ریال۵۱۰,۰۰۰
1102020016
قیمت ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 - فولاد مبارکه اصفهان
ریال۵۴۰,۰۰۰
1102020017
قیمت ورق سیاه 10 رول 1500 - فولاد مبارکه اصفهان
ریال۳۳۱,۰۰۰
1102010039
قیمت ورق سیاه 10 رول 1500 - مجتمع فولاد سبا
ریال۳۳۱,۰۰۰
1102010070
قیمت ورق سیاه 12 رول 1500 - فولاد مبارکه اصفهان
ریال۳۳۱,۰۰۰
1102010040
قیمت ورق سیاه 12 رول 1500 - مجتمع فولاد سبا
ریال۳۳۱,۰۰۰
1102010071
قیمت ورق سیاه 15 رول 1500 - فولاد مبارکه اصفهان
ریال۳۳۱,۰۰۰
1102010041
قیمت ورق سیاه 2 رول 1000 - MMK روسیه
تماس بگیرید
1102010003
قیمت ورق سیاه 2 رول 1000 - فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
1102010043
قیمت ورق سیاه 2 رول 1000 - مجتمع فولاد سبا
تماس بگیرید
1102010072
قیمت ورق سیاه 2 رول 1000 - مجتمع فولاد گیلان
تماس بگیرید
1102010080
قیمت ورق سیاه 2 رول 1250 - MMK روسیه
تماس بگیرید
1102010004
قیمت ورق سیاه 2 رول 1250 - فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
1102010044
قیمت ورق سیاه 2 رول 12501 - مجتمع فولاد سبا
تماس بگیرید
1102010073
قیمت ورق سیاه 2 رول 600 - نورد و لوله اهواز
ریال۳۳۵,۰۰۰
1102010085
قیمت ورق سیاه 2.3 رول 600 - نورد و لوله اهواز
تماس بگیرید
1102010086
قیمت ورق سیاه 2.5 رول 1000 - مجتمع فولاد گیلان
تماس بگیرید
1102010081
قیمت ورق سیاه 2.5 رول 1250 - فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
1102010045
قیمت ورق سیاه 2.5 رول 1250 - مجتمع فولاد سبا
تماس بگیرید
1102010074
قیمت ورق سیاه 2.5 رول 600 - نورد و لوله اهواز
ریال۳۳۵,۰۰۰
1102010087
قیمت ورق سیاه 2.8 رول 600 - نورد و لوله اهواز
تماس بگیرید
1102010088
قیمت ورق سیاه 3 رول 1000 - مجتمع فولاد گیلان
ریال۳۱۰,۰۰۰
1102010082
قیمت ورق سیاه 3 رول 1500 - فولاد مبارکه اصفهان
ریال۳۴۰,۰۰۰
1102010046
قیمت ورق سیاه 3 رول 1500 - مجتمع فولاد سبا
ریال۳۳۹,۰۰۰
1102010075
اسکرول به بالا