قیمت ورق

قیمت انواع ورق آهنی

نمایش 1–40 از 195 نتیجه

Showing 1 - 40 out of 40

Page 1 out of 1

نام محصول قیمت کد محصول Quantity
قیمت و 1.5 رول 1250 - ورق گالوانیزهرق های پوشش دار تاراز چهارمحال
ریال۴۰۰,۰۰۰
1102030033
قیمت ورق 2 سیاه برش خورده 1000 - لوله و پروفیل امید البرز
تماس بگیرید
1102010056
قیمت ورق 2 سیاه برش خورده 1250 - لوله و پروفیل امید البرز
تماس بگیرید
1102010057
قیمت ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 - صنایع هفت الماس
ریال۴۹۲,۰۰۰
1102020001
قیمت ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 - فولاد مبارکه اصفهان
ریال۵۴۰,۰۰۰
1102020002
قیمت ورق رنگی آبی نیسانی 0.7 رول 1250 - فولاد بهمن
تماس بگیرید
1102020003
قیمت ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 - صنایع هفت الماس
ریال۴۹۲,۰۰۰
1102020004
قیمت ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 - فولاد مبارکه اصفهان
ریال۵۵۰,۰۰۰
1102020005
قیمت ورق رنگی سبز 0.5 رول 1250 - صنایع هفت الماس
ریال۴۹۰,۰۰۰
1102020006
قیمت ورق رنگی سبز 0.5 رول 1250 - فولاد بهمن
تماس بگیرید
1102020007
قیمت ورق رنگی سبز روشن 0.5 رول 1250 - فولاد بهمن
تماس بگیرید
1102020008
قیمت ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 - صنایع هفت الماس
ریال۴۹۲,۰۰۰
1102020009
قیمت ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 - فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
1102020010
قیمت ورق رنگی سفید یخچالی 0.6 رول 1250 - فولاد بهمن
تماس بگیرید
1102020011
قیمت ورق رنگی سفید یخچالی 0.7 رول 1250 - فولاد بهمن
تماس بگیرید
1102020012
قیمت ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 - صنایع هفت الماس
ریال۴۹۲,۰۰۰
1102020013
قیمت ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 - فولاد مبارکه اصفهان
ریال۵۴۰,۰۰۰
1102020014
قیمت ورق رنگی قهوه ای 0.5 رول 1250 - فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
1102020015
قیمت ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 - صنایع هفت الماس
ریال۴۹۲,۰۰۰
1102020016
قیمت ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 - فولاد مبارکه اصفهان
ریال۵۴۰,۰۰۰
1102020017
قیمت ورق سیاه 10 رول 1500 - فولاد مبارکه اصفهان
ریال۳۳۰,۰۰۰
1102010039
قیمت ورق سیاه 10 رول 1500 - مجتمع فولاد سبا
ریال۳۲۹,۹۹۰
1102010070
قیمت ورق سیاه 10 فابریک 1000 - مجتمع نورد فولاد کسری
تماس بگیرید
1102010084
قیمت ورق سیاه 10 فابریک 1200 - شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
ریال۳۴۹,۰۰۰
1102010009
قیمت ورق سیاه 10 فابریک 1250 - فولاد کاویان
تماس بگیرید
1102010024
قیمت ورق سیاه 10 فابریک 1500 - فولاد کاویان
تماس بگیرید
1102010025
قیمت ورق سیاه 10 فابریک 1500 - فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
1102010038
قیمت ورق سیاه 10 فابریک 2000 - فولاد اکسین خوزستان
ریال۳۴۴,۰۰۰
1102010014
قیمت ورق سیاه 12 رول 1500 - فولاد مبارکه اصفهان
ریال۳۳۰,۰۰۰
1102010040
قیمت ورق سیاه 12 رول 1500 - مجتمع فولاد سبا
ریال۳۲۹,۹۹۰
1102010071
قیمت ورق سیاه 12 فابریک 1200 - شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
ریال۳۴۹,۰۰۰
1102010010
قیمت ورق سیاه 12 فابریک 1250 - فولاد کاویان
تماس بگیرید
1102010026
قیمت ورق سیاه 12 فابریک 1500 - فولاد کاویان
تماس بگیرید
1102010027
قیمت ورق سیاه 12 فابریک 2000 - فولاد اکسین خوزستان
ریال۳۴۴,۰۰۰
1102010015
قیمت ورق سیاه 15 رول 1500 - فولاد مبارکه اصفهان
ریال۳۳۰,۰۰۰
1102010041
قیمت ورق سیاه 15 فابریک 1200 - شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
ریال۳۴۹,۰۰۰
1102010011
قیمت ورق سیاه 15 فابریک 1250 - فولاد کاویان
ریال۲۹۵,۰۰۰
1102010028
قیمت ورق سیاه 15 فابریک 1500 - فولاد کاویان
ریال۳۲۰,۰۰۰
1102010029
قیمت ورق سیاه 15 فابریک 1500 - فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
1102010042
قیمت ورق سیاه 15 فابریک 2000 - فولاد اکسین خوزستان
ریال۳۳۴,۰۰۰
1102010017
اسکرول به بالا