قیمت ورق گالوانیزه

انواع ورق گالوانیزه

نمایش 1–40 از 77 نتیجه

Showing 1 - 40 out of 40

Page 1 out of 1

نام محصول قیمت کد محصول Quantity
قیمت و 1.5 رول 1250 - ورق گالوانیزهرق های پوشش دار تاراز چهارمحال
ریال۴۰۰,۰۰۰
1102030033
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 - صنایع هفت الماس
ریال۴۴۰,۰۰۰
1102030001
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 - فولاد امیرکبیر کاشان
ریال۵۲۱,۰۰۰
1102030037
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 - فولاد مبارکه اصفهان
ریال۴۳۰,۰۰۰
1102030012
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 - گروه کارخانجات نورد ولوله سمنان
ریال۴۴۱,۰۰۰
1102030052
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 - مجتمع فولادی روی اندود کاوه
تماس بگیرید
1102030015
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 - ورق خودرو چهارمحال بختیاری
ریال۴۴۱,۰۰۰
1102030060
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 - ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال
تماس بگیرید
1102030019
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 - فولاد امیرکبیر کاشان
ریال۴۴۷,۰۰۰
1102030036
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 - فولاد مبارکه اصفهان
ریال۴۳۰,۰۰۰
1102030011
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 - مجتمع فولادی روی اندود کاوه
تماس بگیرید
1102030016
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 - ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال
ریال۴۵۱,۰۰۰
1102030020
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 - صنایع هفت الماس
ریال۴۴۱,۰۰۰
1102030002
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 - فولاد امیرکبیر کاشان
ریال۴۵۲,۰۰۰
1102030039
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 - فولاد مبارکه اصفهان
ریال۴۹۳,۰۰۰
1102030013
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 - گروه کارخانجات نورد ولوله سمنان
ریال۴۲۶,۰۰۰
1102030053
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 - مجتمع فولادی روی اندود کاوه
تماس بگیرید
1102030017
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 - ورق خودرو چهارمحال بختیاری
ریال۴۳۲,۰۰۰
1102030062
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 - ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال
تماس بگیرید
1102030021
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 - فولاد امیرکبیر کاشان
ریال۴۴۷,۰۰۰
1102030038
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 - فولاد مبارکه اصفهان
ریال۵۱۴,۰۰۰
1102030014
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 - مجتمع فولادی روی اندود کاوه
تماس بگیرید
1102030018
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 - ورق خودرو چهارمحال بختیاری
ریال۴۳۲,۰۰۰
1102030063
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 - ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال
ریال۴۴۰,۰۰۰
1102030022
قیمت ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 - صنایع هفت الماس
ریال۴۱۱,۰۰۰
1102030003
قیمت ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 - فولاد امیرکبیر کاشان
ریال۴۱۶,۰۰۰
1102030041
قیمت ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 - گروه کارخانجات نورد ولوله سمنان
تماس بگیرید
1102030054
قیمت ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 - ورق خودرو چهارمحال بختیاری
ریال۴۱۲,۰۰۰
1102030065
قیمت ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 - ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال
تماس بگیرید
1102030023
قیمت ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 - فولاد امیرکبیر کاشان
ریال۴۱۶,۰۰۰
1102030040
قیمت ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 - ورق خودرو چهارمحال بختیاری
ریال۴۱۲,۰۰۰
1102030064
قیمت ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 - ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال
ریال۴۱۸,۰۰۰
1102030024
قیمت ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 - صنایع هفت الماس
ریال۴۰۰,۰۰۰
1102030004
قیمت ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 - فولاد امیرکبیر کاشان
ریال۴۱۰,۰۰۰
1102030043
قیمت ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 - گروه کارخانجات نورد ولوله سمنان
تماس بگیرید
1102030055
قیمت ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 - ورق خودرو چهارمحال بختیاری
ریال۴۰۱,۰۰۰
1102030066
قیمت ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 - ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال
تماس بگیرید
1102030025
قیمت ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 - فولاد امیرکبیر کاشان
ریال۴۱۰,۰۰۰
1102030042
قیمت ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 - ورق خودرو چهارمحال بختیاری
ریال۳۸۶,۰۰۰
1102030067
قیمت ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 - ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال
ریال۴۱۰,۰۰۰
1102030026
اسکرول به بالا