تیرآهن یکی از مهمترین پروفیل های استفاده شده در سازه های ساختمانی و صنعتی است که وظیفه آن تحمل تنش های حاصل از نیروی برشی و لنگر خمشی است.

فرایند تولید تیرآهن : در این فعالیت تیرآهن بال پهن نمره ۶۰ تا ۱۰۰ و به روش نورد گرم Hot Rolling تولید می گردد، یکی از روش های رایج و متداول شکل دهی فلزات، نورد گرم می باشد. بدین صورت که، ابتدا شمش فولادي از نوع شمشه (بلوم) با مقطع و طول مشخص به درون كوره هاي حرارتي نورد ریخته شده و پس از رسيدن به درجه حـرارت مورد نظر و عبور از قفسه های نورد ابتدایی (مجموعه غلتک ها) مقطع آن کاهش و طول آن را افزایش می دهند و نهایتاً با عبور از قفسه های نورد میانی و پایانی به شکل تیراهن تبدیل می گردد و سپس به طول های مورد نظر برش و بسته بندی می شوند.

خصوصیت اصلی تیرها عبارتند از: پروفیل، طول و ماده سازنده قابل ذکر است بلوم (Bloom) یا شمشه از فرآورده‌های میانی نورد فولاد است که سطح مقطع آن بزرگ‌تر از ۲۳۰ سانتیمتر مربع است. سطح مقطع آن مربع با عرض بیشتر از ۱۵ سانتیمتر و کمتر از ۳۰ سانتیمتر می باشد. از بلوم برای ساخت ریل، تیر اهن، قوطی، نبشی، ناودانی، سپری و … استفاده می‌شود.

لیست قیمت تیرآهن جهان اریکه

آذر 9, 1401

لیست قیمت تیرآهن - ذوب آهن اصفهان

مشخصاتقیمت(ریال)
تیرآهن 12تماس بگیرید
تیرآهن 14167,000
تیرآهن 16168,000
تیرآهن 18181,000
تیرآهن 20184,000
تیرآهن 22211,000
تیرآهن 24201,000
تیرآهن 27184,500
تیرآهن 30197,000
تیرآهن لانه زنبوری 14تماس بگیرید
تیرآهن لانه زنبوری 18تماس بگیرید
تیرآهن لانه زنبوری 16تماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن - صنایع فولاد فردوس باختر

مشخصاتقیمت(ریال)
تیرآهن 14 کوتاهتماس بگیرید
تیرآهن 14 شاخه ایتماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن - بنگاه اصفهان

مشخصاتقیمت(ریال)
تیرآهن 12تماس بگیرید
تیرآهن 1426,000,000
تیرآهن 1632,000,000
تیرآهن 1841500000
تیرآهن 2051,000,000
تیرآهن 2266,000,000
تیرآهن 2476,000,000
تیرآهن 2782,000,000
تیرآهن 30تماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن - پروفیل صنعت ماهان

مشخصاتقیمت(ریال)
تیراهن 14 بلندتماس بگیرید
تیرآهن 14 کوتاهتماس بگیرید
تیراهن 14 بلند22,450,000
تیراهن 16 بلندتماس بگیرید
تیراهن 16 کوتاهتماس بگیرید
تیرآهن 16 بلند30,890,000
تیراهن 18 کوتاهتماس بگیرید
تیرآهن 18 بلندتماس بگیرید
تیراهن 18 بلند36,490,000

لیست قیمت تیرآهن - فایکو

مشخصاتقیمت(ریال)
تیرآهن 14 سبک173,000
تیرآهن 14 سنگینتماس بگیرید
تیرآهن 16 فابریک173,000
تیرآهن 18 فابریکتماس بگیرید
تیرآهن 20 فابریکتماس بگیرید
تیرآهن 22 فابریکتماس بگیرید
تیرآهن 24 فابریکتماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن - فولاد آریا ذوب

مشخصاتقیمت(ریال)
تیرآهن 20تماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن - فولاد شاهین بناب

مشخصاتقیمت(ریال)
تیرآهن 14تماس بگیرید
تیرآهن 14 شاخه ایتماس بگیرید
تیرآهن 16تماس بگیرید
تیرآهن 16 شاخه ایتماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن - فولاد ماهکار اشتهارد

مشخصاتقیمت(ریال)
تیرآهن 14تماس بگیرید
تیرآهن 14146,000
تیرآهن 20تماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن - فولاد ناب تبریز

مشخصاتقیمت(ریال)
تیرآهن 14 بلندتماس بگیرید
تیرآهن 14 کوتاهتماس بگیرید
تیرآهن 16 بلند168,500
تیرآهن 16 کوتاهتماس بگیرید
تیرآهن 18 بلندتماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن - کارخانه فولاد اشتهارد

مشخصاتقیمت(ریال)
تیرآهن 14تماس بگیرید
تیرآهن 16تماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن - کرمانشاه

مشخصاتقیمت(ریال)
تیرآهن 14 سبکتماس بگیرید
تیرآهن 14 سنگینتماس بگیرید
تیرآهن 14 فابریکتماس بگیرید
تیرآهن 14 سبک شاخه ایتماس بگیرید
تیرآهن 14 سنگین شاخه ایتماس بگیرید
تبرآهن 14 فابریک شاخه ایتماس بگیرید
تیرآهن 16 فابریکتماس بگیرید
تیرآهن 16 فابریک شاخه ایتماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن - گروه صنعتی فولاد یزد

مشخصاتقیمت(ریال)
تیرآهن 14تماس بگیرید
تیرآهن 16تماس بگیرید
تیرآهن 18180500
تیرآهن 20تماس بگیرید
تیرآهن 22192500

لیست قیمت تیرآهن - مجتمع فولاد البرزغرب

مشخصاتقیمت(ریال)
تیرآهن 14173,500

لیست قیمت تیرآهن - مجتمع فولاد ظفر بناب

مشخصاتقیمت(ریال)
تیرآهن 14 122 کیلوییتماس بگیرید
تیرآهن 14 135 کیلوییتماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن - نورد اریان فولاد

مشخصاتقیمت(ریال)
تیرآهن 14 شاخه ایتماس بگیرید
تیرآهن 16تماس بگیرید
تیرآهن 18تماس بگیرید
تیرآهن 20تماس بگیرید
تیرآهن 22تماس بگیرید
تیرآهن 24تماس بگیرید
تیراهن 27تماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن - نورد کوثر اهواز

مشخصاتقیمت(ریال)
تیرآهن 14 شاخه ایتماس بگیرید
تیرآهن 14172,500
تیرآهن 16 شاخه ایتماس بگیرید
تیرآهن 16172,500
تیرآهن 18 شاخه ایتماس بگیرید
تیرآهن 18172,500
اسکرول به بالا