لیست قیمت ورق گالوانیزه

مهر 12, 1402 8:59 ق.ظ

لیست قیمت ورق گالوانیزه صنایع هفت الماس

نام محصول دسته بندی قیمت کد محصول
ریال۴۳۰,۰۰۰
1102030001
ریال۴۱۳,۰۰۰
1102030002
ریال۴۱۰,۰۰۰
1102030003
ریال۴۰۰,۰۰۰
1102030004
ریال۴۰۰,۰۰۰
1102030005
ریال۴۰۰,۰۰۰
1102030006
ریال۴۰۰,۰۰۰
1102030007
ریال۴۵۰,۰۰۰
1102030008
تماس بگیرید
1102030009
تماس بگیرید
1102030010

لیست قیمت ورق گالوانیزه ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال

نام محصول دسته بندی قیمت کد محصول
ریال۴۳۹,۰۰۰
1102030019
ریال۴۳۸,۰۰۰
1102030020
ریال۴۳۸,۰۰۰
1102030021
ریال۴۳۸,۰۰۰
1102030022
ریال۴۰۲,۰۰۰
1102030023
ریال۳۹۲,۰۰۰
1102030024
ریال۳۹۲,۰۰۰
1102030025
ریال۳۹۲,۰۰۰
1102030026
ریال۳۹۲,۰۰۰
1102030027
ریال۳۹۲,۰۰۰
1102030028
ریال۳۹۲,۰۰۰
1102030029
ریال۳۹۲,۰۰۰
1102030030
ریال۳۹۲,۰۰۰
1102030031
ریال۴۰۰,۰۰۰
1102030032
ریال۴۰۰,۰۰۰
1102030035
ریال۴۰۰,۰۰۰
1102030033
تماس بگیرید
1102030034

لیست قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان

نام محصول دسته بندی قیمت کد محصول
ریال۴۷۲,۰۰۰
1102030037
ریال۴۲۵,۰۰۰
1102030036
ریال۴۴۲,۰۰۰
1102030039
ریال۴۲۳,۰۰۰
1102030038
ریال۳۹۷,۰۰۰
1102030041
ریال۳۹۹,۰۰۰
1102030040
ریال۳۹۲,۰۰۰
1102030043
ریال۳۹۲,۰۰۰
1102030042
ریال۳۹۲,۰۰۰
1102030045
ریال۳۹۲,۰۰۰
1102030044
ریال۳۹۲,۰۰۰
1102030047
ریال۳۹۲,۰۰۰
1102030046
تماس بگیرید
1102030049
ریال۳۹۲,۰۰۰
1102030050
ریال۳۹۸,۰۰۰
1102030051
تماس بگیرید
1102030048

لیست قیمت ورق گالوانیزه نورد و لوله سمنان

نام محصول دسته بندی قیمت کد محصول
ریال۴۳۱,۰۰۰
1102030052
ریال۴۱۰,۰۰۰
1102030053
ریال۳۸۱,۰۰۰
1102030054
تماس بگیرید
1102030055
تماس بگیرید
1102030056
تماس بگیرید
1102030059
تماس بگیرید
1102030057
تماس بگیرید
1102030058

لیست قیمت ورق گالوانیزه ورق خودرو چهارمحال بختیاری

نام محصول دسته بندی قیمت کد محصول
ریال۴۳۰,۰۰۰
1102030060
ریال۴۲۸,۰۰۰
1102030062
ریال۴۲۶,۰۰۰
1102030063
ریال۳۹۲,۰۰۰
1102030065
ریال۳۹۲,۰۰۰
1102030064
ریال۳۸۶,۰۰۰
1102030066
ریال۳۸۶,۰۰۰
1102030067
ریال۳۸۹,۰۰۰
1102030068
ریال۳۸۹,۰۰۰
1102030069
ریال۳۸۹,۰۰۰
1102030070
ریال۳۸۹,۰۰۰
1102030071