6.5

6.5

در حال نمایش 19 نتیجه

Showing 1 - 19 out of 19

Page 1 out of 1

نام محصول قیمت کد محصول Quantity
قیمت میلگرد کلاف 6.5 ساختمانی - ذوب و نود ملایر
ریال۲۵۱,۵۰۰
1101030030
قیمت میلگرد کلاف 6.5 ساختمانی 1006 - نورد کوثر اهواز
تماس بگیرید
1101030002
قیمت میلگرد کلاف 6.5 ساختمانی 1008 - فولاد سازان امیرآباد
ریال۲۴۷,۰۰۰
1101030044
قیمت میلگرد کلاف 6.5 ساده - فولاد الیگودرز
ریال۲۵۰,۰۰۰
1101030048
قیمت میلگرد کلاف 6.5 ساده 1006 - فولاد نطنز
تماس بگیرید
1101030026
قیمت میلگرد کلاف 6.5 ساده 1008 - فولاد نطنز
ریال۲۴۹,۰۰۰
1101030029
قیمت میلگرد کلاف 6.5 ساده 1008 - نورد فولاد گلستان
ریال۲۶۱,۰۰۰
1101030006
قیمت میلگرد کلاف 6.5 ساده A1 - ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
1101030034
قیمت میلگرد کلاف 6.5 ساده A1 - کویر کاشان
ریال۲۷۵,۰۰۰
1101030013
قیمت میلگرد کلاف 6.5 ساده RST34 - فولاد یزد
ریال۲۶۱,۰۰۰
1101030022
قیمت میلگرد کلاف 6.5 ساده RST34 - نورد فولاد گلستان
ریال۲۶۱,۰۰۰
1101030005
قیمت میلگرد کلاف 6.5 ساده S2 - فولاد نطنز
تماس بگیرید
1101030028
قیمت میلگرد کلاف 6.5 ساده USD7 - فولاد نطنز
ریال۲۴۹,۰۰۰
1101030027
قیمت میلگرد کلاف 6.5 صنعتی - ذوب و نود ملایر
تماس بگیرید
1101030031
قیمت میلگرد کلاف 6.5 صنعتی RST34 - نورد کوثر اهواز
تماس بگیرید
1101030001
قیمت میلگرد کلاف 6.5 کششی 1006 - نورد فولاد کاران افق
تماس بگیرید
1101030010
قیمت میلگرد کلاف 6.5 کششی 1008 - پرشین فولاد آریا
تماس بگیرید
1101030043
قیمت میلگرد کلاف 6.5 کششی 1008 - فولاد سازان امیرآباد
ریال۲۴۹,۰۰۰
1101030045
قیمت میلگرد کلاف 6.5 کششی RST34 - نورد فولاد کاران افق
ریال۲۷۰,۰۰۰
1101030009
اسکرول به بالا