0.5

0.5

در حال نمایش 26 نتیجه

Showing 1 - 26 out of 26

Page 1 out of 1

نام محصول قیمت کد محصول Quantity
قیمت ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 - صنایع هفت الماس
ریال۵۱۰,۰۰۰
1102020001
قیمت ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 - فولاد مبارکه اصفهان
ریال۵۴۰,۰۰۰
1102020002
قیمت ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 - صنایع هفت الماس
تماس بگیرید
1102020004
قیمت ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 - فولاد مبارکه اصفهان
ریال۵۴۵,۰۰۰
1102020005
قیمت ورق رنگی سبز 0.5 رول 1250 - صنایع هفت الماس
تماس بگیرید
1102020006
قیمت ورق رنگی سبز 0.5 رول 1250 - فولاد بهمن
تماس بگیرید
1102020007
قیمت ورق رنگی سبز روشن 0.5 رول 1250 - فولاد بهمن
تماس بگیرید
1102020008
قیمت ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 - صنایع هفت الماس
ریال۵۱۰,۰۰۰
1102020009
قیمت ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 - فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
1102020010
قیمت ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 - صنایع هفت الماس
تماس بگیرید
1102020013
قیمت ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 - فولاد مبارکه اصفهان
ریال۵۴۰,۰۰۰
1102020014
قیمت ورق رنگی قهوه ای 0.5 رول 1250 - فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
1102020015
قیمت ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 - صنایع هفت الماس
ریال۵۱۰,۰۰۰
1102020016
قیمت ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 - فولاد مبارکه اصفهان
ریال۵۴۰,۰۰۰
1102020017
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 - صنایع هفت الماس
ریال۴۴۰,۰۰۰
1102030001
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 - فولاد امیرکبیر کاشان
ریال۵۲۱,۰۰۰
1102030037
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 - فولاد مبارکه اصفهان
ریال۴۳۰,۰۰۰
1102030012
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 - گروه کارخانجات نورد ولوله سمنان
ریال۴۴۱,۰۰۰
1102030052
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 - مجتمع فولادی روی اندود کاوه
تماس بگیرید
1102030015
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 - ورق خودرو چهارمحال بختیاری
ریال۴۴۱,۰۰۰
1102030060
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 - ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال
تماس بگیرید
1102030019
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 - فولاد امیرکبیر کاشان
ریال۴۴۷,۰۰۰
1102030036
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 - فولاد مبارکه اصفهان
ریال۴۳۰,۰۰۰
1102030011
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 - مجتمع فولادی روی اندود کاوه
تماس بگیرید
1102030016
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 - ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال
ریال۴۵۱,۰۰۰
1102030020
قیمت وریزه 0.5 رول 125ق گالوان0 - ورق خودرو چهارمحال بختیاری
ریال۴۴۱,۰۰۰
1102030061
اسکرول به بالا